Algemene voorwaarden

Art. 1   Organisator

De Brussels Street Photography Festival (BSPF) is een initiatief van BREEDBEELD vzw, Vorstermanstraat 7, bus 1.5, 2000 Antwerpen, hierna te noemen organisator.

Art. 2   Wie kan deelnemen?

Deelname staat open voor iedereen die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is.

De wedstrijd staat open voor fotografen van alle niveaus, van enthousiastelingen en beginners tot professionelen.

Art. 3   Deadline inzenden

De open call voor BSPF '24 begint op 3 januari en eindigt op 24 maart 2024.

Art. 4   Wedstrijden en categorieën

SINGLES & SERIES

Er zijn 2 wedstrijdcategorieën waarvoor fotografen kunnen inzenden tijdens de open call van BSPF: Singles en Series. Bij de Singles-wedstrijd gaat het om sterkte van de individuele foto, terwijl bij de Series-wedstrijd de kracht van het geheel centraal staat.

Naast de 2 winnaars bij elke categorie geselecteerd door de 2 jury’s zijn er ook volgende prijzen te winnen:

ONLINE PUBLIEKSPRIJS

Alle ingezonden foto’s voor de Singles-wedstrijd komen automatisch in aanmerking voor deelname aan de online publieksprijs, waarbij de 3 populairste foto’s online gekozen worden door het publiek.

PRIJS VAN BRUSSEL

De bekroonde foto wordt geselecteerd uit de finalisten van de Singles- en Series-wedstrijd. Voorwaarde is dat de foto gemaakt is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

FINALISTENPUBLIEKSPRIJS

De winnaar in elke categorie wordt tijdens het festival door het publiek gekozen uit de finalisten.

FOTOMARATHON

De Photomarathon is een fotowedstrijd die plaatsvindt op 28 april 2024. Deze wedstrijd richt zich op het leven in de stad Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Art. 5   Voorwaarden deelname en inschrijving

VOORWAARDEN DEELNAME

De fotograaf kan deelnemen aan alle wedstrijden, maar slechts één maal aan elke wedstrijd.

De fotograaf mag voor zowel de Singles- als Series-wedstrijd dezelfde foto’s insturen, aangezien ze afzonderlijk beoordeeld worden.

Elke foto kan slechts één maal ingezonden worden voor elke wedstrijd. Kopieën zullen worden verwijderd.

De foto's mogen overal ter wereld gemaakt zijn, waaronder Brussel.

Foto’s die eerder werden gepubliceerd, mogen ingezonden worden voor het BSPF.

Bij de Singles-wedstrijd kunnen maximaal 10 foto’s ingestuurd worden.

Bij de Series-wedstrijd moet elke inzending bestaan uit minimaal 5 en maximaal 7 foto’s. Bij de jurering wordt er rekening houden met de sequentie van jouw inzending (de nummering die je de reeks foto’s geeft bij het uploaden).

Bij de Fotomarathonwedstrijd is er geen limiet op het aantal foto's dat kan worden ingezonden. Deze beelden insturen kan wel enkel op de dag van de Fotomarathonwedstrijd.

VOORWAARDEN INZENDINGEN

Alle ingezonden beelden moeten voldoen aan het concept van straatfotografie: d.w.z. spontane foto's op willekeurige locaties in de openbare ruimte, zowel binnen als buiten (stad, straat, strand, trein, park, restaurant, …)

Geënsceneerde foto's worden niet geaccepteerd.

De naam van elk bestand moet bestaan uit de voor- en achternaam van de fotograaf, gevolgd door een nummer. Je noteert dit als volgt: Voornaam_Achternaam_Nummering.jpg. Foto’s die hier niet aan voldoen, worden automatisch van de wedstrijd uitgesloten.

Zowel zwart-wit als kleurenfoto's worden geaccepteerd.

De foto's moeten tussen januari 2021 en nu gemaakt zijn.

De foto’s mogen gemaakt zijn met een digitale, analoge camera of gsm. Voor de inzending via onze website moeten analoge beelden gedigitaliseerd worden.

Het bestandsformaat van de ingezonden foto's moet jpeg/jpg zijn.

De bestandsgrootte van elke foto mag niet groter zijn dan 5MB.

Bij selectie zal door de organisator gevraagd worden een bestand in hogere resolutie te bezorgen. Indien dit niet ter beschikking kan gesteld worden, kan deelname aan de tentoonstelling niet gegarandeerd worden.

De langste zijde van de foto's moet minimaal 3000 pixels groot zijn.

Elke ingezonden foto moet de volledige, ongewijzigde EXIF-gegevens bevatten. Dit geldt enkel voor digitale foto's en is dus niet van toepassing op gedigitaliseerde filmbeelden.

Foto's mogen niet worden gewijzigd of gemanipuleerd in postproductie, met uitzondering van aanpassingen in de donkere kamer en/of de digitale equivalent.

De verwijdering van stof op de sensor en krassen op scans van negatieven is toegestaan.

Beperkte cropping wordt toegelaten.

HDR-beelden, beelden met een watermerk, kunstwerken, illustraties, computergegenereerde of met de computer bewerkte foto's worden niet aanvaard.

Bij de Fotomarathonwedstrijd komen enkel straatfoto’s gemaakt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de dag van de Fotomarathon én gedeeld op diezelfde dag op instagram via de hashtag #BSPFphotomarathon in aanmerking om te winnen. Mensen zonder instagramaccount kunnen deelnemen door de foto’s te sturen naar contest@bspfestival.org.

Art. 6   Deelnamekost

SINGLES & SERIES

Bij de Singles-wedstrijden wordt de prijs per foto bepaald door het aantal ingestuurde foto’s. Bij deelname met 1 tot 5 foto’s, betaal je 18 euro per foto. Stuur je 6 tot 10 foto’s in, dan daalt de prijs naar 15 euro per foto.

De prijs van jouw deelname wordt automatisch berekend op het einde van het inschrijfformulier.

Voor de Serie-wedstrijd geldt een vaste prijs van 60 euro.

De betaling kan uitgevoerd worden via bancontact, kredietkaart of Paypal.

Betalingen voor ingezonden beelden worden niet terugbetaald.

OVERIGE WEDSTRIJDEN

Aan de online publieksprijs, finalistenpublieksprijs en de prijs van Brussel zijn geen extra kosten verbonden.

Deelname aan de Fotomarathon is gratis.

Art. 7   Selectieprocedure en jurering

SINGLES & SERIES

De selectie van de winnaars in zowel de Singles- als Series-wedstrijd verloopt in twee rondes.

De eerste jury is verantwoordelijk voor de selectie van de finalisten.

De selectie van de finalisten vindt online plaats van 26 maart tot 5 april 2024.

De beelden worden blind beoordeeld. Dit betekent dat de juryleden de beelden zonder naam of gegevens van de fotograaf bekijken.

Alle ingezonden foto’s komen in aanmerking voor deelname aan de finalistententoonstelling zolang ze aan alle voorwaarden in dit reglement voldoen.

Bij de Singles-wedstrijd wordt elke foto individueel beoordeeld, als een afzonderlijke inzending.

Bij de Series-wedstrijd draait het om de kracht van de foto’s als een geheel. De foto’s worden hier niet op basis van hun individuele kwaliteit beoordeeld. De sequentie van de ingezonden reeks wordt ook geëvalueerd.

Alle finalisten van beide competities zullen deel uitmaken van de tentoonstelling BSPF '24.

Tijdens het festival komt de tweede jury samen in Brussel om de winnaars onder de finalisten te selecteren.

De leden van de eerste en tweede jury worden van januari tot maart bekendgemaakt.

BSPF kan niet-geselecteerden geen feedback op de inzending verschaffen.

De beslissing van de jury is finaal, en de juryleden of BSPF zullen over deze beslissing niet communiceren met de fotografen.

ONLINE PUBLIEKSPRIJS

Alle foto’s ingezonden voor de Singles-wedstrijd worden door BSPF manueel toegevoegd aan het online publieksprijsplatform, zolang ze voldoen aan alle voorwaarden in dit reglement. Dit kan tot 72 uur na inzending duren.

Het stemplatform komt online op 3 januari. Stemmen kan tot 28 april 2024.

De 3 populairste foto's en de winnaar worden bepaald door het publiek.

PRIJS VAN BRUSSEL

Alle finalisten uit de Singles- en Series-wedstrijd die een foto hebben ingezonden die werd gemaakt in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest komen in aanmerking voor de prijs van Brussel.

Voor deze wedstrijd worden de foto’s uit de Series-wedstrijd wel individueel beoordeeld.

De winnaar wordt door de tweede jury tijdens het festival geselecteerd.

FINALISTENPUBLIEKSPRIJS

Het publiek kan stemmen op hun favoriete fotograaf in beide categorieën tijdens hun bezoek aan de finalistententoonstelling van 30 mei tot 2 juni.

Het publiek brengt de stem uit door een ingevuld stemformulier, uitgedeeld aan de inkom van de expo, in de stembus te deponeren.

FOTOMARATHON

De winnaar van de Photomarathon wordt gekozen door het BSPF team.

Art. 8   Finalisten, winnaars & bekendmaking

FINALISTEN

Fotografen die tijdens de eerste ronde als finalisten zijn geselecteerd, ontvangen uiterlijk 17 april 2024 per e-mail bericht.

BSPF zal contact opnemen met de finalisten voor een jpeg-bestand met hoge resolutie van de geselecteerde foto('s). Deze bestanden moeten voor 24 april 2024 worden aangeleverd bij BSPF . Als de fotograaf dit niet doet, kan de inzending worden geschrapt als finalist.

Finalisten worden ook gevraagd om het jaar en de plaats waarin de geselecteerde foto(’s) zijn genomen te delen met BSPF.

De finalisten worden officieel bekendgemaakt in de week van6 mei 2024.

Alle kosten verbonden aan de selectie en de tentoonstelling van de finalisten worden gedragen door BSPF.

WINNAARS

De winnaars van de Singles- en Series-wedstrijd, de prijs van Brussel en de finalistenpublieksprijs worden tijdens het festival bekend gemaakt.

De winnaars moeten niet aanwezig zijn om hun prijs in ontvangt te nemen.

De 3 populairste foto's en de winnaar van de online publieksprijs worden in de week van13 mei 2024 bekendgemaakt op de website  en sociale mediakanalen van BSPF.

De winnaar van de Photomarathon wordt in de week van20 mei 2024 bekendgemaakt op de website van BSPF en op sociale mediakanalen.

De winnaar van de Fotomarathon wordt tevens gecontacteerd om zowel contactgegevens als een bestand met hoge resolutie te bezorgen aan BSPF.

De prijzen voor de winnaars zijn niet overdraagbaar.

Alle kosten verbonden aan het overmaken van het prijzengeld zijn voor rekening van de winnaar.

Art. 9   Prijzen

SINGLES

De beste foto ontvangt een geldprijs van 1500 euro, een interview op bspfestival.org en mag deel uitmaken van de finalistenjury tijdens BSPF '25.

De tweede prijs bestaat uit een geldbedrag van 450 euro en een interview op bspfestival.org.

SERIES

De beste fotoserie ontvangt een geldprijs van 1900 euro, een interview op bspfestival.org en mag deel uitmaken van de finalistenjury tijdens BSPF '25.

De tweede prijs bestaat uit een geldbedrag van 750 euro en een interview op bspfestival.org.

ONLINE PUBLIEKSPRIJS

De foto van de winnaar wordt als postkaart gratis verdeeld tijdens het festival.

De 3 populairste foto's worden ook gedeeld op onze sociale media.

PRIJS VAN BRUSSEL

De finalist met de beste foto genomen in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest wordt beloond met een geldbedrag van 300 euro.

FINALISTENPUBLIEKSPRIJS

Beide publieksprijzen krijgen een eervolle vermelding tijdens het festival.

FOTOMARATHON

De foto van de winnaar wordt als postkaart gratis verdeeld tijdens het festival.

Art. 10   Auteurs- en eigendomsrechten

Iedere inzender waarborgt de auteur en volledig rechthebbende te zijn van de ingezonden werken; dat het om origineel werk gaat en niet om reproducties of kopieën van bestaande werken.

Indien één of meerdere personen op de ingediende foto’s afgebeeld staan, verzeker je de toestemming te hebben van deze persoon of personen om hun portret te reproduceren.

De organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor mogelijke inbreuken op auteursrechten van derden.

Evenmin kan de organisator aansprakelijk worden gesteld voor eisen of klachten als gevolg van personen die op de foto's staan, deze aansprakelijkheid ligt bij de deelnemer.

Art. 11  Gebruiksrecht ingezonden beelden

De geselecteerde beelden zullen tijdens het BSPF tentoongesteld worden en kunnen opgenomen worden in de communicatie rond de wedstrijd.

Door deel te nemen aan de fotowedstrijd verlenen de deelnemende fotografen aan de organisator gedurende vijf jaar de onvoorwaardelijke toelating om de beelden te gebruiken, enkel in het kader van het BSPF, de tentoonstelling en in alle media, waaronder sociale media, online en print, in verband met de wedstrijden, het festival, de tentoonstelling, en alle promotie- en educatieve activiteiten voor en onder het toezicht van het BSPF.

De fotografen kunnen in deze context geen vergoeding voor overdracht van auteursrechten opeisen.

Bij elke publicatie wordt een correcte naamsvermelding gebruikt.

De ingezonden foto’s zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden of verkocht worden aan derden.

Voor finalistenfoto’s genomen in Brussel geven de auteursrechthebbenden de stad Brussel het onbeperkte, niet-exclusieve recht om de hoge resolutie foto’s voor de Brusselse Archieven en voor alle promotieactiviteiten, voor en onder het toezicht van het Brussels Archief, te mogen gebruiken, zonder vergoeding verschuldigd te zijn.

Art. 12   Privacy & gegevensverwerking

Bij deelname worden je persoonsgegevens (naam, woonplaats, e-mail, telefoon) verwerkt, verzameld en gedurende een jaar bewaard door de organisator, om een goed verloop van de wedstrijd mogelijk te maken en om je op de hoogte te brengen over de wedstrijdresultaten, de toonmomenten en een volgende editie van de wedstrijd.

De naam en woonplaats van de geselecteerde beeldmakers worden gedurende 5 jaar bewaard i.h.k.v. de communicatie en verslaggeving rond de wedstrijd.

Om een vlotte deelnameprocedure mogelijk te maken, maakt de organisator gebruik van Jotform.

De gegevens zullen in geen geval zonder toestemming van de deelnemer aan andere partijen beschikbaar gesteld worden.

De namen en woonplaats van de geselecteerde beeldmakers kunnen wel openbaar gemaakt worden in kader van de wedstrijd, bijvoorbeeld in kader van de communicatie.

Het gebruik van persoonlijke gegevens gebeurt inachtneming van de wet op bescherming van persoonsgegevens.

Art. 13   Wijziging, overmacht

De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van wijzigingen of annulering van de wedstrijd en het festival wegens overmacht.

Het BSPF behoudt zich het recht om de wedstrijden en deze voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren of te wijzigen. Eventuele wijzigingen in de wedstrijden zullen zo spoedig mogelijk aan de deelnemers worden meegedeeld.

Art. 14   Betwistingen

Alle aangelegenheden die niet in het reglement voorzien zijn, worden aan de organisatie voorgelegd. Zij neemt daarover een definitieve beslissing. Door deel te nemen verklaart iedere deelnemer in te stemmen met het reglement en zich eraan te onderwerpen.

Het BSPF behoudt zich het recht om een inschrijving te weigeren of uit te sluiten naar eigen goeddunken.

Art. 15   Beperking van aansprakelijkheid

Door deel te nemen, stemmen de deelnemers ermee in het Brussels Street Photography Festival, de organisatoren, alle respectievelijke partners, filialen, dochterondernemingen, reclamebureaus, agenten en hun werknemers, functionarissen, directeuren en vertegenwoordigers vrij te stellen van alle vorderingen, verliezen, schade en verwondingen die voortvloeien uit hun deelname aan dit festival.

De fotograaf stemt ermee in om het Brussels Street Photography Festival volledig te vrijwaren ten aanzien van alle royalty’s, vergoedingen en eventuele andere gelden die aan een persoon of entiteit verschuldigd zijn.

De organisatoren (The Brussels Street Photography Festival en alle aangesloten bedrijven) zijn niet verantwoordelijk voor fouten, weglatingen, onderbrekingen, schrappingen, defecten of vertragingen in de werking of uitzending; storingen in de communicatie; diefstal of vernietiging van of ongeoorloofde toegang tot festivalinzendingen of inschrijfformulieren; of wijziging van inzendingen of inschrijfformulieren.

De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor problemen met of technische storingen van een telefoonnetwerk of -lijnen, computer online systemen, servers of providers, computerapparatuur, software, het niet ontvangen van een e-mailinzending als gevolg van technische problemen of verkeersopstoppingen op het internet of op een website, menselijke fouten van welke aard dan ook, of een combinatie daarvan, met inbegrip van letsel of schade aan computers van deelnemers of andere personen in verband met of als gevolg van deelname, uploaden of downloaden van materiaal in verband met dit festival.

Art. 16   Vragen?

Heb je problemen bij het inzenden of heb je andere vragen met betrekking tot de wedstrijd, neem dan contact op met de coordinator van BSPF: Lies De Jaegher, lies@bspfestival.org - +32 (0)3 289 12 03.

Wij gebruiken cookies om jouw surfervaring te optimaliseren. Door op 'accepteren' te klikken, ga je akkoord met het gebruik van cookies.

Nieuws

Geen items gevonden.

Over

Nieuwsbrief

FAQ